Till startsidan Ge en gåva
Forskaren: Stor betydelse med stöd för barn och unga – Inte mitt brott – Bufff

Forskaren: Stor betydelse med stöd för barn och unga

2020-12-10

Ett bra och individanpassat stöd för barn och unga med en frihetsberövad familjemedlem kan förebygga många problem både för samhället och individen. Det menar Per-Åke Nylander, docent i socialt arbete vid Örebro universitet som har forskat på ungas uppväxtförhållanden.

– Barn som på egen hand tvingas hantera sin situation riskerar att skuldbelägga sig själva. Därför är det så viktigt att få prata med vuxna för att få perspektiv på sin situation, säger Per-Åke Nylander.

Vanligare med våld, egen kriminalitet och psykisk ohälsa

I den forskning som Per-Åke Nylander och hans medarbetare bedriver har de tittat närmare på ett stort urval av unga och unga vuxna som har fått beskriva sina uppväxtvillkor och livsförhållanden. I den grupp som har eller har haft en förälder i fängelse är det mycket vanligare med utsatthet för våld, egen kriminalitet, psykisk ohälsa, sämre relationer till föräldrarna och dåliga skolresultat.

– En orsak till att barn och unga utvecklar de här problemen är att de aldrig uppmärksammas från samhällets sida. Vi vet att det har stor betydelse om barn och unga får prata med en vuxen som förstår deras situation eller träffa andra barn och unga med liknande förhållanden under vuxenledda samtal, säger Per-Åke Nylander.

Bufffs verksamhet jätteviktig

Han menar att Bufffs verksamhet är jätteviktig för många barn och ungdomar eftersom organisationen erbjuder en mångfald av aktiviteter med enskilda samtal, gruppsamtal, gruppaktiviteter och distansstöd. Olika barn och ungdomar har olika behov. Per-Åke Nylander tycker att den kompetens och kunskap som finns inom Bufff borde användas kommuner och andra offentliga aktörer.

– Många av de stora samhällsproblemen skulle kunna minska om myndigheterna blev bättre på att uppmärksamma och hjälpa de här barnen och ungdomarna. Jag skulle gärna se ett tätare samarbete med Bufff där socialtjänsten erbjuder Bufffs stöd som en del av sitt eget, säger Per-Åke Nylander.

'